blauwe achtergrond
Therapie

De duur en het verloop van de therapie worden samen met de cliŽnt besproken.


Mensen wensen van hun lijden, hun symptomen verlost te worden. Soms ervaren ze geen verband tussen hun huidig probleem, de context waarin ze leven en hun levensgeschiedenis.

Betekenis kunnen geven aan symptomen is wezenlijk in het proces van verandering. De zoektocht naar betekenis leidt naar bewust-worden van emoties, ideeŽn, lichamelijke gewaarwordingen, onverwerkte gebeurtenissen en traumatische ervaringen. Het opnieuw verbinden en integreren van deze inhouden in het bewustzijn is een belangrijke stap. Er komt ruimte voor een aanvaardende en open houding. Het proces van verandering of het therapeutisch proces is dus gericht op zelf-wording en heel-wording.

De bedoeling is dat cliŽnten een steeds grotere vrijheid verwerven om zo een krachtigere en authentiekere positie in het leven te kunnen innemen.

Naar boven


Deze therapie probeert een zo veilig mogelijke context te creŽren, waarin elke partner de ruimte krijgt om zijn ervaringen en emoties te verwoorden. Er wordt in deze setting veel zorg gedragen voor de onderlinge communicatie.

Naar boven
Psychologische problemen en life-events

Opvoedingsvragen

Op vraag van (ťťn van) de ouders kan de opvoedingssituatie geanalyseerd en besproken worden en kunnen er handvaten aangereikt worden om constructiever om te gaan met deze situatie.

Professionele moeilijkheden of vragen - coaching

Hierbij staat de connectie centraal tussen de professionele activiteit, de context en de persoonlijkheid van de coachee.

Naar bovenlogo cpr z/w
Centrum voor
Psychotherapie en
Relatie
foto web